جهت اجرای بهتر از مرورگر کروم استفاده کنید

در صفحه فعلی علامت سه نقطه را در بالای صفحه دستگاه خود زده و گزینه 'open in chrome' را بزنید.