تمکن مالی

مهاجرت تمکن مالی به یکی از روش هایی است که افراد به منظور بهبود وضعیت مالی و اقتصادی خود به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی، مقصد بسیاری از مهاجران تمکن مالی است. برای مهاجرت تحت این دسته، افراد باید دارای سرمایه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری در فرانسه باشند و یا باید قراردادی با یک شرکت فرانسوی برای کار کردن در آنجا داشته باشند. همچنین، باید برخی از شرایط و معیارهای مشخصی را نیز برآورده کنند تا بتوانند درخواست خود را برای ویزای تمکن مالی به دفتر مهاجرتی فرانسه ارائه کنند. با وجود اینکه مهاجرت تحت دسته‌ی تمکن مالی به دلیل طرح‌های متنوع و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاران در فرانسه وجود دارد، جذابیت خاصی دارد، اما می‌تواند نیازمند زمان و پول بسیاری باشد.