sop

انگیزه نامه یا motivational letter – ( sop )، یک نوع از نامه های رسمی است که برای اعلام انگیزه و مواردی مثل اعلام هدف، موقعیت کنونی، تجربیات، مهارت ها و روابط شخصی برای گرفتن وام، پذیرش در دانشگاه یا درخواست کار به کارفرما ارائه می‌شود. در این نامه باید توانایی ها، علاقه‌مندی‌ها، تجربیات و هدف شخص در مسیری که قصد پیشرفت در آن را دارد، شرح داده شود. برای نوشتن یک انگیزه نامه، شخص باید ابتدا هدف خود را شفاف کند و سپس با توجه به هدف و شرایط خود، مطالبی را که در ارتباط با آن هستند، بازگو کند. همچنین بهتر است در نوشتن انگیزه نامه، از اصطلاحات و اشتباهات گرامری خودداری کرد و از جملاتی استفاده کرد که نشان دهنده توانایی و علاقه شخص در راستای رسیدن به هدفش است.