فرم رزرو خوابگاه دانشجویی در فرانسه

فرم رزرو خوابگاه دانشجویی در فرانسه

1 - شرکت تاپ سولوشن صرفا فرآیند رزرو خوابگاه در شهر مورد نظر متقاضی را بر عهده دارد و کلیه امور مربوط به اسکان، تحویل گرفتن و تحویل دادن خوابگاه، تمدید مدت اقامت در خوابگاه مورد نظر، امور مربوط به کمک هزینه دولتی مسکن و... بر عهده متقاضی و مسئول خوابگاه می باشد.

2 - بیمه خوابگاه و عقد قرارداد با شرکت برق در فرانسه به عهده متقاضی می باشد.

3 - شرکت تاپ سولوشن در صورت نیاز نسبت به اخذ ضامن برای رزرو خوابگاه از شرکت های فرانسوی اقدام می نماید و هزینه اخذ ضامن به عهده متقاضی می باشد. حدودا سالانه 250 یورو.

4 - متقاضی می بایست آمادگی پرداخت هزینه خوابگاه را داشته باشد که غالبا معادل دو یا سه ماه اجاره خوابگاه است.

5 - متقاضی موظف است بلافاصله پس از اخذ ویزای کشور فرانسه و نهایتا تا 10 روز قبل از تاریخ شروع رزرو خوابگاه، مراتب را بصورت مکتوب به جهت نهایی کردن رزرو و یا لغو آن ،به شرکت تاپ سولوشن اطلاع دهد. در غیراینصورت شرکت تاپ سولوشن هیچگونه تعهدی در خصوص نگه داشتن رزرو خوابگاه برای متقاضی نخواهد داشت و خوابگاه نیز مبلغ یک ماه اجاره را از پرداختی متقاضی کسر خواهد کرد.

6 - در خصوص ترک خوابگاه، متقاضی موظف است مراتب را از دو ماه قبل به شرکت تاپ سولوشن و خوابگاه بصورت مکتوب از طریق ایمیل اطلاع دهد.

7 - متقاضی موظف به استفاده درست از وسایل و امکانات خوابگاه می باشد. بدیهیست جبران کلیه خسارات احتمالی وارده به خوابگاه به عهده متقاضی خواهد بود.

8 - در صورت نیاز خوابگاه، متقاضی می بایست همکاری لازم جهت اجازه برداشت مبلغ اجاره از حساب بانکی را به شرکت تاپ سولوشن و یا خوابگاه مربوطه اعطا نماید.

(prélèvement bancaire)

9 - در صورت ارائه خوابگاه به متقاضی طبق شرایط وی، مبلغ رزرو خوابگاه قابل عودت نخواهد بود.

Top solution Logo

اولین نفر باش!

می‌خوای اولین نفر از تخفیف‌ها و اخبار مهاجرت باخبر بشی؟
ایمیلت رو در باکس زیر وارد کن

فرانسه - ایتالیا - آلمان - انگلستان - کانادا