زندگی و آموزش در شهر استراسبورگ

دانشگاه استراسبورگ

دانشگاه استراسبورگ

دانشگاه استراسبورگ سال تاسیس دانشگاه استراسبورگ تاریخی بس طولانی دارد. این دانشگاه که در قرن شانزدهم تأسیس شد، سابقه طولانی در آموزش عالی دارد که ریشه‌های این امر به اومانیسم رنسانس بازمی‌گردد. این رشته تنوع گسترده‌ای از برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی را در رشته‌های اصلی دانشگاهی ارائه می‌دهد: از هنر تا تربیت بدنی و تربیت […]

شهر استراسبورگ

شهر استراسبورگ

شرایط و هزینه های زندگی در شهر استراسبورگ