زندگی و آموزش در شهر بوردو

دانشگاه بوردو

دانشگاه بوردو

دانشگاه بوردو سال تاسیس دانشگاه بوردو تاریخی طولانی دارد که به دورام روم باستان بازمی‌گردد. اما دانشگاه امروزی در واقع آن چیزی است که در سال 1808 تاسیس شده و تا امروز همچنان پابرجا مانده. هرچند، در 10 ژوئیه 1896 جمهوری سوم فرانسه دانشگاه بوردو را مجدداً تأسیس کرد. لوکیشن دانشگاه وقتی از دانشگاه بوردو […]

شهر بوردو

شهر بوردو

شرایط و هزینه های زندگی در شهر بوردو