زندگی و آموزش در شهر بولونیا

همه چیز در مورد زندگی و تحصیل در شهر بولونیا، از دانشگاه های برتر و رشته های تحصیلی تا هزینه های زندگی و جاذبه های گردشگری را در این دسته بندی پیدا کنید.

دانشگاه بولونیا

اطلاعات و نحوه اخذ پذیرش از دانشگاه بولونیا ایتالیا

دانشگاه بولونیا تاسیس دانشگاه بولونیا جایی است که هنر و تکنیک با هم اندیشه می‌سازند. این دانشگاه که در سال 1088 تأسیس شده است، و اغلب، بسته به منابع و تعریف از مفهوم دانشگاه، به عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه در گستر‌ه‌ی تمدن غربی در نظر گرفته می شود. به این اعتبار،

ادامه مطلب »