زندگی و آموزش در شهر رن

vues_aerienne584s_jm_1

شهر رن

شرایط و هزینه های زندگی در شهر رن
دانشگاه رِن 1 L'université de Rennes 1

دانشگاه رِن 1

دانشگاه رِن 1 سال تاسیس دانشگاه رِن 1 در سال 1970 تاسیس شد و از دانشگاه رن 2  واقع در بریتانی علیا جدا شد و اعلام استقلال کرد. با این حال، نسبت خود را به دانشگاه بریتانی حفظ کرده که در سال 1460 در شهر مجاور نانت افتتاح شده بود. درواقع، دانشگاه بریتانی بسیاری از […]