زندگی و آموزش در شهر تولوز

دانشگاه تولوز

دانشگاه تولوز

دانشگاه تولوز سال تاسیس در سال 1969، دانشگاه قدیم تولوز به سه دانشگاه مجزا و چندین مؤسسه تخصصی آموزش عالی تقسیم شد. اما دانشگاه امروزی تولوز در 27 مارس 2007 دوباره از نو تأسیس شده است. این دانشگاه حالا دیگر نماینده یک دانشگاه واحد نیست، زیرا در حال حاضر مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و موسسات تخصصی […]

شهر تولوز

شهر تولوز

شرایط و هزینه های زندگی در شهر تولوز