زندگی و آموزش در شهر پادووا

دانشگاه پادوآ

در دانشگاه پادوآ چه رشته هایی تدریس می شود و کی باید ثبت نام کنم تاسیس دانشگاه پادوآ Università degli Studi di Padova, UNIPD نام خود را از شهر محل استقرارش گرفته است؛ این مرکز آموزش عالی در شهر پادوآ، منطقه ونتو، واقع در شمال ایتالیا خانه دارد. جالب آنکه، اینجا در سال 1222 توسط […]